3

Przeterminowane płatności faktur i rachunków to kłopoty, z którymi zmaga się coraz więcej firm. Kontrahenci nie płacą, ponieważ brak im wolnych środków finansowych na ten cel. Tak firmy tracą płynność finansową, przez co w ostateczności są zmuszone zamknąć interes. Istnieje narzędzie pozwalające na ułatwienie procesu fakturowania i ściągania należności.

Czytaj dalej