Jackalopejobs.com – inny wymiar poszukiwania pracy

Opublikowane 12 lipca 2012, autor: Marta Michałek-Machniewska

1

Poszukiwania pracy są zwykle czasochłonnym procesem, który często nie przynosi niestety oczekiwanych, pożądanych skutków. Należy powiedzieć, że wiele serwisów internetowych i sieci społecznościowych w pewien sposób pomaga w poszukiwaniu zatrudnienia, ale nie czyni tego w sposób kompleksowy.

Serwis Jackalopejobs.com jest zupełnie inny, ponieważ jest on nakierowany na świadczenie wsparcia i pomocy wszystkim osobom poszukującym pracy. Idea powstania serwisu nie zakładała zarobku, ale właśnie pomoc ludziom w znalezieniu zatrudnienia.

Twórcą serwisu Jackalopejobs.com jest Sudy Bhardwaja. Szczera chęć pomagania innym w poszukiwaniach pracy sprawiła, że rozwinął się pomysł stworzenia ku temu dedykowanego serwisu. Łączy on w sobie funkcjonalność platformy do poszukiwania pracy, z pomocą prawną. W obrębie portalu spotykać mogą się osoby poszukujące pracy i oferujące zatrudnienie, a wszyscy użytkownicy śmiało mogą korzystać ze wsparcia prawników i radców prawnych.

Strona Jackalopejobs.com koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb rekrutacyjnych różnych grup odbiorców, nie tylko poszukujących pracy, ale i pracodawców. Twórcy strony jak widać skupili się nie na tworzeniu kolejnego serwisu z reklamami i ogłoszeniami o pracę, ale na znajdowaniu dla bezrobotnych i osób chcących zmienić pracę, odpowiednich pracodawców i kontaktów z firmami mogącymi stworzyć stanowisko pracy.

Nie wiem, na ile realna jest gwarancja twórców serwisu mówiąca o tym, że z użyciem mechanizmów wyszukiwania pracy na Jackalopejobs.com proces ten skraca się i daje o wiele lepsze rezultaty. Na czym to polega? Otóż, sprawdziłam, że strona opiera się przede wszystkim na inteligentnym procesie wyszukiwania. To nie tylko wyszukiwarka, do której wpisuje się słowa kluczowe z ogłoszeń o pracę. Serwis poszukuje profile społeczne i połączenia, które mogą zaowocować znalezieniem pracy dla użytkownika. Profile danej osoby w wielu serwisach społecznościowych mogą więc stać się nieocenioną pomocą na etapie poszukiwania pracy.

Aby rozpocząć korzystanie z serwisu Jackalopejobs.com należy zalogować się z istniejącego konta użytkownika z serwisu LinkedIn lub Facebook. Dzięki tym portalom wykorzystuje się połączenia pomiędzy użytkownikami, aby znaleźć dla danej osoby zatrudnienie.

Galeria

Szansa dla polskich startupów

Skorelowanie ze sobą różnych serwisów społecznościowych dla zwiększenia efektywności procesu poszukiwania pracy jest krokiem w dobrą stronę. Z jednej strony istnieje wielu bezrobotnych, a z drugiej nie brakuje osób, które poszukują dobrych pracowników o określonych kwalifikacjach. Często sami pracownicy w danej firmie wiedzą, że będzie przeprowadzana rekrutacja na dane stanowisko i mogą taką informację przekazać osobom poszukującym danego stanowiska pracy. Do takich połączeń dąży serwis Jackalopejobs.com. W polskiej wersji byłby on bardzo przydatny i być może choć w niewielkim stopniu zmniejszyłby istniejącą stopę bezrobocia w naszym kraju. Trudno jednak powiedzieć, czy rzeczywiście obyłoby się bez reklam w serwisie.

Partnerzy merytoryczni wystartowali.pl

Wystartowali.pl on Facebook