Zencash.com – ułatwienie dla procesu fakturowania

Opublikowane 01 marca 2012, autor: Marta Michałek-Machniewska

3

Przeterminowane płatności faktur i rachunków to kłopoty, z którymi zmaga się coraz więcej firm. Kontrahenci nie płacą, ponieważ brak im wolnych środków finansowych na ten cel. Tak firmy tracą płynność finansową, przez co w ostateczności są zmuszone zamknąć interes. Istnieje narzędzie pozwalające na ułatwienie procesu fakturowania i ściągania należności.

Usługa ZenCash.com została stworzona z myślą o zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Pozwala ona na skupieniu się na właściwej działalności firmy. Serwis ZenCash.com automatyzuje w zasadzie wszystkie relacje nawiązywane z klientami, które są związane bezpośrednio lub pośrednio z procesem fakturowania. Usługa wyśle w naszym imieniu podziękowania za pomyślnie przeprowadzoną transakcję do klienta czy kontrahenta, albo ponaglenie, jeśli minął już termin uregulowania faktury.

Na czym to polega? Z tego co udało mi się zauważyć, to usługa ZenCash będzie szczególnie praktyczna dla przedsiębiorców, którzy mają licznych kontrahentów i muszą kontrolować spływ należności od nich. Usługa ZenCash współpracuje z programami służącymi do wystawiania faktur oraz z aplikacjami pozwalającymi na kontrolowanie spływu opłat od klientów. ZenCash może przejąć z naszych rąk wszystkie procesy związane z fakturowaniem, a więc przekazywanie faktur, notatek z podziękowaniami, a nawet realizację rozmów telefonicznych. ZenCash wyposażono swój własny harmonogram działań, który dostosować można do naszych indywidualnych wymagań. Korzystający z harmonogramu, aplikacja ZenCash doskonale wie, co zrobić w każdym czasie w odniesieniu do poszczególnych etapów fakturowania.

Galeria

Szansa dla polskich startupów

Wdrożenie rozwiązania ZenCash do polskich przedsiębiorstw może przynieść realne korzyści, ale usługa ta musi współdziałać z wykorzystywanymi przez polskich biznesmenów programami do wystawiania faktur itp. W chwili obecnej ZenCash może pracować wspólnie z programami takimi jak QuickBooks, Clio czy Fresbooks.

Serwis ZenCash.com zarabia nie na opłatach abonamentowych, choć to chyba dobry model biznesowy dla tego rodzaju usług, ale za korzystanie z konkretnych funkcji programu.

Partnerzy merytoryczni wystartowali.pl

Wystartowali.pl on Facebook